Over ons

Waarom, hoe wat?
  • De Stad Speelt inspireert publiek door geschiedenis en verhalen te vertellen van en rondom Amersfoortse speellocaties
  • De Stad Speelt draagt de kracht van improvisatie uit
  • De Stad Speelt verrijkt het Amersfoorts theaterklimaat door Amersfoortse theatermakers te binden aan de stad

Improvisatie: voorstellingen waarbij het beleven van verhalen centraal staat

Talentontwikkeling: coaching en workshops voor en door de acteurs van het collectief

Participatie & Verbinding: theater als instrument om bijzondere spellocaties te ontsluiten en ontmoetingen te creeren

Het team
Fem Petraeus, artistiek Leider

Naast het bewaken van de artistieke koers legt Fem contacten met de uiteenlopende locaties. Ze maakt logistieke, technische en productionele afspraken, schrijft ze mee met de regisseurs en speelt incidenteel mee in de voorstellingen. Daarnaast houdt ze zich bezig met het casten van de acteurs en organiseert ze de workshops en coaching voor de acteurs
www.fempetraeus.nl.

Hannah Ebbinge, zakelijk leider

is naast Fem verantwoordelijk voor het strategisch beleid van De Stad Speelt. Daarnaast houdt ze zich bezig met de financiele administratie, het aangaan van nieuwe samenwerkingen, bestuurszaken en fondsenwerving
www.donnant.nl

Bestuur

Eugen Uppelschoten: ondernemer en regisseur van diverse amateurtheatergezelschappen
Christel Ploeger: afdelingsleider stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad, voormalig manager Scholen in de Kunst
Judith Meijer: docent drama op JvO-gymnasium

 

Financieel beheer

Beleidsplan De Stad Speelt 2019-2020
RSIN: 8603.18.072

Verwerving van inkomsten geschiedt hoofdzakelijk door het aanspreken van overheidssubsidies en private fondsen. Aanvullend worden er opbrengsten gegenereerd door het innen van entreegelden.
Eventueel behaalde winst zal worden besteed aan inzet die de ideële strekking van de stichting dient en kan dus niet worden uitgekeerd aan werknemers of bestuursleden.

De Stad Speelt verplicht zichzelf een inzichtelijke administratie te voeren van inkomsten en uitgaven. De middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester van de Stichting en de dagelijkse uitvoering ligt bij de zakelijk leider. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten.
Er worden geen vacatiegelden betaald. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Aan het einde van het boekjaar wordt door het bestuur de boekhouding afgesloten.
Deze jaarstukken worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.

Jaarverslag

Download hier ons jaarverslag

Contact

Postadres:

Stichting De Stad Speelt
Swammerdamstraat 10
3817 VR Amersfoort

Telefoon: 06 44 34 64 28
info@destadspeelt.nl

KvK: 75542153
IBAN: NL21INGB 0006970450

De Stad Speelt is ANBI-geregistreerd

 

Op de eerste rij?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang de allerlaatste updates over onze voorstellingen en projecten.

Je bent nu ingeschreven voor onze nieuwsbrief!