WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en nieuwe voorstellingen van De Stad Speelt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en volg ons op Instagram en Facebook.

Bedankt voor de inzending!

 

Het team

Fem Petraeus.jpg

Fem Petraeus

Artistiek Leider

_SAS0527_edited_edited.jpg

Hannah Ebbinge

Zakelijk Leider

Mitchel%2520Lensink%252C%252019_edited.p

“Als acteur niet weten wat en met wie je gaat spelen is één van de engste dingen om te doen. Je zoekt, experimenteert en vliegt door je eigen verhaal. En als je elkaar dan vindt op de speelvloer is dat waanzinnig. Het publiek daar getuige van laten zijn zorgt voor een collectieve herinnering en voor een bijzondere saamhorigheid."

Fem Petraeus, oprichter van De Stad Speelt

ANBI_logo1_edited.jpg

Stichting De Stad Speelt is het gloednieuwe theatercollectief van Amersfoortse theaterprofessionals. 

Postadres: Stichting De Stad Speelt Swammerdamstraat 10 3817 VR Amersfoort

Bestuur: Eugen Uppelschoten, Christel Ploeger & Judith Meijer

Artistieke en zakelijke leiding: Fem Petraeus & Hannah Ebbinge

Beleidsplan De Stad Speelt 2019-2020

RSIN: 8603.18.072

Verwerving van inkomsten geschiedt hoofdzakelijk door het aanspreken van overheidssubsidies en private fondsen. Aanvullend worden er opbrengsten gegenereerd door het innen van entreegelden.
Eventueel behaalde winst zal worden besteed aan inzet die de ideële strekking van de stichting dient en kan dus niet worden uitgekeerd aan werknemers of bestuursleden.

De Stad Speelt verplicht zichzelf een inzichtelijke administratie te voeren van inkomsten en uitgaven. De middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester van de Stichting en
de dagelijkse uitvoering ligt bij de zakelijk leider.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. Er worden geen vacatiegelden betaald. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Aan het einde van het boekjaar wordt door het bestuur de boekhouding afgesloten. Deze jaarstukken worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur.