1 juli 2021 lanceren we Makers Amerfoort: een collectief van makers, kunstenaars en kleine cultuurorganisaties uit Amersfoort. De Stad Speelt is mede-oprichter van dit prachtige, lokale initiatief dat Makers op de kaart zet en onder de aandacht brengt.

Samen behartigen we de belangen van lokale makers en zorgen we dat presentatieplekken in de aandacht komen te staan!

WAAROM

Cultuur niet kan bestaan zonder makers, kunstenaars en producenten. De Makers staan voor een gezond cultureel productieklimaat.

WIE

Wij zijn een collectief van makers, kunstenaars en (kleine) cultuurorganisaties in Amersfoort. Productiehuizen, broedplaatsen, kleine festivals en podia. Veelvormig en eigenzinnig!

WAT

  • Wij behartigen de belangen van de makers.
  • Wij zorgen dat presentatieplaatsen, productiehuizen, broedplaatsen, makers en beleidsmakers elkaar weten te vinden.
  • Wij zorgen voor samenwerking tussen groot en klein, in de stad en in de regio.

HOE

  • We delen kennis, expertise en werkruimte.
  • Wij sturen aan op talentontwikkleling en professionalisering.
  • Wij pleiten voor fair practise en fair pay.
  • Wij bouwen mee aan een gezond en dynamisch cultureel ecosysteem.